Pagina delen

Technisch Blok 6 december 2016 (20:00 - 21:00)

Datum 06-12-2016 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijk
Griffier
H Nijkamp
Notulist
J Kerkhof

Agenda

Punt Onderwerp
1. Opening
2. Algemeen spreekrecht
3. Actieve informatievoorziening
4. Aankondiging moties en amendementen
5. Toezeggingenlijsten
5a. Toezeggingenlijst Forum 6 december 2016
5b. Toezeggingenlijst Raad 6 december 2016
6. Vermoedelijke hamerstukken
6a. Opbrengst incidentele grondverkoop ten behoeve van aanleg rondweg om de Hoven naar reserve strategische aankopen
Griffienummer: 2016-0149
6b. Herstel dak dependance Lea Dasbergschool
Griffienummer: 2016-0150
6c. Bestuursopdracht en voorbereidingskrediet Poort van Zuid
Griffienummer: 2016-0151
6d. Vaststelling belastingverordeningen 2017
Griffienummer: 2016-0152
7. Lijst ingekomen stukken Raad 6 december 2016
Griffienummer: 2016-0153
8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 6 december 2016
Griffienummer: 2016-0154
9. Forumverslag 21-11-2016
10. Sluiting

Behandeld in

Agenda's Technisch Blok {{ actiefJaar }}