Technisch Blok 6 december 2016 (20:00 - 21:00)

Datum: 06-12-2016 Tijd: 20:00 - 21:00 Zaal: Commissiekamer Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Technisch Blok 6 december 2016 (20:00 - 21:00)

Datum: 06-12-2016
Tijd: 20:00 - 21:00
Zaal: Commissiekamer
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: A. van Dijk
Griffier: H Nijkamp
Notulist: J Kerkhof


PuntTitel
1. Opening
2. Algemeen spreekrecht
3. Actieve informatievoorziening
4. Aankondiging moties en amendementen
5. Toezeggingenlijsten
5a. Toezeggingenlijst Forum 6 december 2016
5b. Toezeggingenlijst Raad 6 december 2016
6. Vermoedelijke hamerstukken
6a. Opbrengst incidentele grondverkoop ten behoeve van aanleg rondweg om de Hoven naar reserve strategische aankopen
Griffienummer: 2016-0149
6b. Herstel dak dependance Lea Dasbergschool
Griffienummer: 2016-0150
6c. Bestuursopdracht en voorbereidingskrediet Poort van Zuid
Griffienummer: 2016-0151
6d. Vaststelling belastingverordeningen 2017
Griffienummer: 2016-0152
7. Lijst ingekomen stukken Raad 6 december 2016
Griffienummer: 2016-0153
8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 6 december 2016
Griffienummer: 2016-0154
9. Forumverslag 21-11-2016
10. Sluiting

Verslag

Verslag van de vergadering

Deze pagina

  • a
  • a
  • a
  • tekstgrootte

Agenda's 06-12-2016

Beschikbare agenda's
Forum
Raad
Technisch Blok
  • Bezoekadres: 's Gravenhof 2, 7201 DN Zutphen
  • Postadres: Postbus 41, 7200 AA
  • Telefoon: 140575
  • Email: info@zutphen.nl