Pagina delen

Technisch Blok 5 oktober 2020

Datum 05-10-2020 Tijd 21:00 - 22:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijk
Griffier
B.M. Duizer

Agenda

Punt Onderwerp
1. Opening
2. Actieve informatievoorziening vanuit het college
3. Aankondiging moties en amendementen
4. Toezeggingenlijsten
4a. Toezeggingenlijst Forum 5 oktober 2020

Door technische problemen kunnen afgedane toezeggingen niet uit de lijst worden verwijderd. Dit wordt z.s.m. verholpen.

4b. Toezeggingenlijst Raad 5 oktober 2020

Door technische problemen kunnen afgedane toezeggingen niet uit de lijst worden verwijderd. Dit wordt z.s.m. verholpen.

5. Vermoedelijke hamerstukken
5a. Herbenoeming dhr. A.B.M. Gloerich extern lid van de rekenkamercommissie
Griffienummer: 2020-0080
6. Subsidie programma Rivier in de Stad
Griffienummer: 2020-0081
7. Concept regionaal risicoprofiel en regionaal beleidsplan 2021-2024 VNOG
Griffienummer: 2020-0085
8. Vaststellen beheerplan 2021-2025 gemeentelijk vastgoed
Griffienummer: 2020-0087
9. Nota grondprijsbeleid gemeente Zutphen 2020
Griffienummer: 2020-0090
10. Lijst ingekomen stukken Raad 12 oktober 2020
Griffienummer: 2020-0082
11. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 5 oktober 2020
Griffienummer: 2020-0077
12. Overzicht van nog te agenderen onderwerpen in Forum en raad - in bewerking

De lijst van nog te agenderen onderwerpen is momenteel in bewerking en voor het volgende Technisch Blok beschikbaar.

Fracties kunnen verzoeken om onderwerpen te bespreken in het Technisch Blok aankondigen en motiveren. Het Presidium besluit over agendering.

13. Vaststellen forumverslag(en)
13a. Forumverslag 09-07-2020
13b. Forumverslag 07-09-2020
13c. Forumverslag 08-09-2020
14. Sluiting