Pagina delen

Technisch Blok 5 oktober 2015 (20:00 - 21:00)

Datum 05-10-2015 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.IJ. Pepers
Griffier
M.J.E. van den Berg
Notulist
J.F.A. Kerkhof

Agenda

Punt Onderwerp
1. Opening
2. Algemeen spreekrecht
3. Actieve informatievoorziening
4. Aankondiging moties en amendementen
5. Toezeggingenlijsten
5a. Toezeggingenlijst Forum 5 oktober 2015
5b. Toezeggingenlijst Raad 5 oktober 2015
6. Vermoedelijke hamerstukken
6a. Vervanging meubilair en realiseren kabelmanagement
Griffienummer: 2015-0135
6b. Ontslag Forumlid dhr. P. Reeuwijk en benoeming Forumlid mevr. M.T.E. Westerik
Griffienummer: 2015-0137
6c. Vaststellen bestemmingsplan "Marspoortstraat 5-11"
Griffienummer: 2015-0139
6d. Bekrachtiging geheimhouding anterieure overeenkomst bij het bestemmingsplan "Marspoortstraat 5-11"
Griffienummer: 2015-0129
6e. Vaststellen bestemmingsplan "Lochemseweg 21 en 22a"
Griffienummer: 2015-0146
6f. Bekrachtiging geheimhouding anterieure overeenkomst bij het bestemmingsplan "Lochemseweg 21 en 22a"
Griffienummer: 2015-0145
6g. Deelneming in Stichting Achterhoek Toerisme
Griffienummer: 2015-0138
6h. Gemeentelijk coördinatiebesluit programma Rivier in de Stad
Griffienummer: 2015-0143
6i. Krediet beschikbaar stellen voor behoud werkgelegenheid
Griffienummer: 2015-0144
6j. Toelating van de heer Brouwer als raadslid gedurende de eerste periode van ontslag wegens ziekte van de heer Remmers
Griffienummer: 2015-0150
7. Lijst ingekomen stukken Raad 5 oktober 2015
Griffienummer: 2015-0140
8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 5 oktober 2015
Griffienummer: 2015-0151
9. Vaststellen forumverslag(en)
9a. Forumverslag 21-09-2015
10. Sluiting