Pagina delen

Technisch Blok 4 november 2013 (20:00 - 21:00)

Datum 04-11-2013 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
H.W. Hissink
Griffier
G.J.J.M. Pletzers

Agenda

Punt Onderwerp
1. Opening
2. Algemeen spreekrecht
3. Actieve informatievoorziening
4. Aankondiging moties en amendementen
5. Toezeggingenlijsten
5a. Toezeggingenlijst Forum 4 november 2013
5b. Toezeggingenlijst Raad 4 november 2013
6. Vermoedelijke hamerstukken
6a. Zienswijze voorgenomen fusie Circulus B.V. met Berkelmilieu N.V.
Griffienummer: 2013-0153
6b. Diverse begrotingswijzigingen forum en raad 4 november 2013
Griffienummer: 2013-0156
7 Lijst ingekomen stukken Raad 4 november 2013
Griffienummer: 2013-0152
8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 4 november 2013
Griffienummer: 2013-0154
9. Vaststellen forumverslag(en)
Forumverslag 07-10-2013
Forumverslag 14-10-2013
10. Sluiting