Pagina delen

Technisch Blok 4 juli 2016 (20:00 - 21:00)

Datum 04-07-2016 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Warnsveldzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.IJ. Pepers
Griffier
M.J.E. van den Berg-Platzer

Agenda

Punt Onderwerp
1. Opening
2. Algemeen spreekrecht
3. Actieve informatievoorziening
4. Aankondiging moties en amendementen
5. Toezeggingenlijsten
5a. Toezeggingenlijst Forum 4 juli 2016
5b. Toezeggingenlijst Raad 4 juli 2016
6. Vermoedelijke hamerstukken
6a. Beschikbaar stellen krediet verbouw bibliotheek
Griffienummer: 2016-0087
6b. Krediet IJsselkade, herinrichting fase 1
Griffienummer: 2016-0080
6c. Krediet brugverbreding IJsselbrug
Griffienummer: 2016-0081
6d. Vaststellen bestemmingsplan Hof van Wesse en bijbehorende beeldkwaliteitsplan
Griffienummer: 2016-0088
6e. Verzamelbegrotingswijziging juni 2016 betreffende begroting 2016
Griffienummer: 2016-0086
6f. Krediet voor uitzichtpunten en herinrichting van de Tichelbeeksewaard
Griffienummer: 2016-0082
7. Lijst ingekomen stukken Raad 4 juli 2016
Griffienummer: 2016-0090
8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 4 juli 2016
Griffienummer: 2016-0093
9. Vaststellen forumverslag(en)
9a. Forumverslag 20-06-2016
10. Sluiting

Behandeld in

Agenda's Technisch Blok {{ actiefJaar }}