Pagina delen

Technisch Blok 4 december 2017 (20:00 - 20:30)

Datum 04-12-2017 Tijd 20:00 - 20:30
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.IJ. Pepers
Griffier
M van den Berg-Platzer
Notulist
More Support

Agenda

Punt Onderwerp
1. Opening
2. Algemeen spreekrecht
3. Aankondiging moties en amendementen
4. Toezeggingenlijsten
4a. Toezeggingenlijst Forum 4 december 2017
4b. Toezeggingenlijst Raad 4 december 2017
5. Vermoedelijke hamerstukken
5a. Herbenoeming ombudsman en plaatsvervangend ombudsman Zutphen
Griffienummer: 2017-0155
5b. Financiƫle vergoeding gemeentelijke ombudsman gemeente Zutphen 2017
Griffienummer: 2017-0154
5c. Diverse ramingen ("hangmat/verzamelwijziging") november 2017
Griffienummer: 2017-0151
5d. Lidmaatschap twee Europese subsidienetwerken
Griffienummer: 2017-0152
5e. Vaststelling Verordening Lijkbezorgingsrechten gemeente Zutphen 2017 (1e wijziging)
Griffienummer: 2017-0153
5f. Financiƫle verordening gemeente Zutphen 2017
Griffienummer: 2017-0157
6. Lijst ingekomen stukken Raad 4 december 2017
Griffienummer: 2017-0159
7. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 4 december 2017
Griffienummer: 2017-0164
8. Vaststellen forumverslag(en)
Forumverslag 20-11-2017
9. Sluiting