Pagina delen

Technisch Blok 31 oktober 2022 (19:00 - 20:00)

Datum 31-10-2022 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Shrewsburykamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Garritsen
Griffier
B.M. Duizer

Agenda

Punt Onderwerp Video
1. Opening
2. Actieve informatievoorziening vanuit het college
3. Aankondiging moties en amendementen
4. Lijst Toezeggingen, Moties en Schriftelijke vragen versie 19 oktober 2022
5. Vermoedelijke hamerstukken
5a. Voorbereidingsbesluit gebied "Fort de Pol"
Griffienummer: 2022-0092
6. Verordening jeugdhulp gemeente Zutphen 2022
Griffienummer: 2022-0097
7. Lijst ingekomen stukken Raad 14 november 2022
Griffienummer: 2022-0096
8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 31 oktober 2022
Griffienummer: 2022-0098
9. Lange Termijn Agenda versie 20 oktober 2022
10. Sluiting