Pagina delen

Technisch Blok 30 november 2015 (19:00 - 19:30)

Datum 30-11-2015 Tijd 19:00 - 19:30
Zaal
Warnsveldzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.IJ. Pepers
Griffier
M.J.E. van den Berg

Agenda

Punt Onderwerp
1. Opening
2. Algemeen spreekrecht
3. Actieve informatievoorziening
4. Aankondiging moties en amendementen
5. Toezeggingenlijsten
5a. Toezeggingenlijst Forum 30 november 2015
5b. Toezeggingenlijst Raad 30 november 2015
6. Vermoedelijke hamerstukken
6a. Vaststelling Belastingverordeningen 2016
Griffienummer: 2015-0181
6b. Afvalwaterketenplan Lochem-WRIJ-Zutphen
Griffienummer: 2015-0180
6c. Ontwerpbegroting Tribuut 2016
Griffienummer: 2015-0185
7. Schriftelijke vragen betreffende toegankelijkheid nieuwe zwembad De IJsselslag
Griffienummer: 2015-V0013
8. Lijst ingekomen stukken Raad 30 november 2015
Griffienummer: 2015-0179
9. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 30 november 2015
Griffienummer: 2015-0189
10. Vaststellen forumverslag(en)
10a. Forumverslag 16-11-2015
10b. Forumverslag 17-11-2015
11. Sluiting