Pagina delen

Technisch Blok 30 januari 2017 (20:30 - 21:00)

Datum 30-01-2017 Tijd 20:30 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.IJ. Pepers
Griffier
M van den Berg-Platzer

Agenda

Punt Onderwerp
1. Opening
2. Algemeen spreekrecht
3. Actieve informatievoorziening
4. Aankondiging moties en amendementen
5. Toezeggingenlijsten
5a. Toezeggingenlijst Forum 30 januari 2017
5b. Toezeggingenlijst Raad 30 januari 2017
6. Vermoedelijke hamerstukken
6a. Benoeming van dhr. B. van der Veen als Forumlid voor de VVD ter vervanging van dhr. H. Hissink.
Griffienummer: 2017-0003
7. Lijst ingekomen stukken Raad 30 januari 2017
Griffienummer: 2017-0002
8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 30 januari 2017
Griffienummer: 2017-0004
9. Forumverslag 16-01-2017
10. Sluiting