Pagina delen

Technisch Blok 3 november 2014 (20:00 - 21:00)

Datum 03-11-2014 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.IJ. Pepers
Griffier
G.J.J.M. Pletzers
Notulist
J.F.A. Kerkhof

Agenda

Punt Onderwerp
1. Opening
2. Algemeen spreekrecht
3. Actieve informatievoorziening
4. Aankondiging moties en amendementen
5. Toezeggingenlijsten
5a. Toezeggingenlijst Forum 3 november 2014
5b. Toezeggingenlijst Raad 3 november 2014
6. Vermoedelijke hamerstukken
6a. Verordening op de Auditcommissie gemeente Zutphen 2014
Griffienummer: 2014-0141
6b. Benoeming van Forumvoorzitter A.J.A. Putker
Griffienummer: 2014-0143
7. Lijst ingekomen stukken Raad 3 november 2014
Griffienummer: 2014-0144
8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 3 november 2014
Griffienummer: 2014-0151
9. Vaststellen forumverslag(en)
9a. Forumverslag 22-09-2014
9b. Forumverslag 06-10-2014
10. Sluiting