Pagina delen

Technisch Blok 3 juli 2017 (19:30 - 20:00)

Datum 03-07-2017 Tijd 19:30 - 20:00
Zaal
Shrewsburykamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijk
Griffier
M van den Berg-Platzer
Notulist
More Support

Agenda

Punt Onderwerp
1. Opening
2. Algemeen spreekrecht
3. Actieve informatievoorziening
4. Aankondiging moties en amendementen
5. Toezeggingenlijsten
5a. Toezeggingenlijst Forum 3 juli 2017
5b. Toezeggingenlijst Raad 3 juli 2017
6. Vermoedelijke hamerstukken
6a. Begroting 2018 van GR basismobiliteit Plus Ov
Griffienummer: 2017-0080
6b. Jaarstukken 2016 en begroting 2018 Omgevingsdienst Achterhoek
Griffienummer: 2017-0081
6c. Benoeming lid Raad van Toezicht stichting Archipel
Griffienummer: 2017-0077
6d. Bekrachting geheimhouding curriculum vitae (cv) lid Raad van Toezicht Stichting Archipel
Griffienummer: 2017-0078
7. Aankoop drinkwaterproductielocatie Vitens
Griffienummer: 2017-0090
8. Lijst ingekomen stukken Raad 3 juli 2017
Griffienummer: 2017-0085
9. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 3 juli 2017
Griffienummer: 2017-0091
10. Vaststellen Forumverslagen
10a. Forumverslag 19-06-2017
10b. Forumverslag besloten deel 19-06-2017
11. Sluiting