Technisch Blok 3 juli 2017 (19:30 - 20:00)

Datum: 03-07-2017 Tijd: 19:30 - 20:00 Zaal: Shrewsburykamer Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Technisch Blok 3 juli 2017 (19:30 - 20:00)

Datum: 03-07-2017
Tijd: 19:30 - 20:00
Zaal: Shrewsburykamer
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: A. van Dijk
Griffier: M van den Berg-Platzer
Notulist: More Support


PuntTitel
1. Opening
2. Algemeen spreekrecht
3. Actieve informatievoorziening
4. Aankondiging moties en amendementen
5. Toezeggingenlijsten
5a. Toezeggingenlijst Forum 3 juli 2017
5b. Toezeggingenlijst Raad 3 juli 2017
6. Vermoedelijke hamerstukken
6a. Begroting 2018 van GR basismobiliteit Plus Ov
Griffienummer: 2017-0080
6b. Jaarstukken 2016 en begroting 2018 Omgevingsdienst Achterhoek
Griffienummer: 2017-0081
6c. Benoeming lid Raad van Toezicht stichting Archipel
Griffienummer: 2017-0077
6d. Bekrachting geheimhouding curriculum vitae (cv) lid Raad van Toezicht Stichting Archipel
Griffienummer: 2017-0078
7. Aankoop drinkwaterproductielocatie Vitens
Griffienummer: 2017-0090
8. Lijst ingekomen stukken Raad 3 juli 2017
Griffienummer: 2017-0085
9. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 3 juli 2017
Griffienummer: 2017-0091
10. Vaststellen Forumverslagen
10a. Forumverslag 19-06-2017
10b. Forumverslag besloten deel 19-06-2017
11. Sluiting

Verslag

Verslag van de vergadering

Deze pagina

  • a
  • a
  • a
  • tekstgrootte

Agenda's 03-07-2017

Beschikbare agenda's
Forum
Raad
Technisch Blok
  • Bezoekadres: 's Gravenhof 2, 7201 DN Zutphen
  • Postadres: Postbus 41, 7200 AA
  • Telefoon: 140575
  • Email: info@zutphen.nl