Pagina delen

Technisch Blok 3 december 2018 (20:00 - 21:00)

Datum 03-12-2018 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijk
Griffier
M.J.E. van den Berg-Platzer

Agenda

Punt Onderwerp
1. Opening
2. Algemeen spreekrecht
3. Aankondiging moties en amendementen
4. Toezeggingenlijsten
4a. Toezeggingenlijst Forum 3 december 2018
4b. Toezeggingenlijst Raad 3 december 2018
5. Vermoedelijke hamerstukken
5a. Statutenwijziging stichting Archipel in verband met oprichting bestuurstichting
Griffienummer: 2018-0130
5b. Verordening Jeugdhulp gemeente Zutphen 2018
Griffienummer: 2018-0129
5c. Verzamelbegrotingswijziging 2018-23 (incl. Burap 2018-2)
Griffienummer: 2018-0128
5d. Aanvullend krediet voor aanleg vierde veld voor de Mixed Hockey Club Zutphen
Griffienummer: 2018-0124
5e. Krediet voor investeringen bij de voetbalverenigingen z.v.v. AZC en Warnsveldse Boys
Griffienummer: 2018-0123
5f. Vaststellen van het Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2018 van de gemeente Zutphen
Griffienummer: 2018-0121
5g. Vaststelling bestemmingsplan Huize Borro
Griffienummer: 2018-0119
5h. Aanvragen krediet IJsselkade 2e fase
Griffienummer: 2018-0131
5i. Vaststelling belastingverordeningen gemeente Zutphen 2019
Griffienummer: 2018-0132
5j. Ontslag van de heer R. Kraassenberg en benoeming van de heer A. Nijenhuis als lid Auditcommissie Zutphen
Griffienummer: 2018-0136
6. Lijst ingekomen stukken Raad 17 december 2018
Griffienummer: 2018-0120
7. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 3 december 2018
Griffienummer: 2018-0135
8. Vaststellen forumverslag(en)
8a. Forumverslag 08-10-2018
8b. Forumverslag 11-10-2018
8c. Forumverslag 29-10-2018
8d. Forumverslag 19-11-2018
9. Sluiting