Pagina delen

Technisch Blok 29 november 2021

Datum 29-11-2021 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijk
Griffier
M.J.E. van den Berg-Platzer

Agenda

Punt Onderwerp Video
1. Opening
2. Actieve informatievoorziening vanuit het college
3. Aankondiging moties en amendementen
4. Toezeggingenlijsten
4a. Toezeggingenlijst Forum 29 november 2021
4b. Toezeggingenlijst Raad 29 november 2021
5. Vermoedelijke hamerstukken
5a. 1e Verzamelbegrotingswijziging 2021
Griffienummer: 2021-0113
5b. Controleprotocol en normenkader accountantscontrole jaarrekening 2021
Griffienummer: 2021-0120
5c. Krediet herstel bouwfouten Berkenlaan 389
Griffienummer: 2021-0112
5d. Meerjaren Prognose Grondexploitaties (MPG) 2021-2
Griffienummer: 2021-0111
6. Corona middelen jeugd 2022
Griffienummer: 2021-0127
7. Vaststelling belastingverordeningen gemeente Zutphen 2022
Griffienummer: 2021-0122
8. Beantwoording van aan de raad gerichte brief over het voornemen van Tribuut om lid te worden van de Landelijke Vereniging Lokale Belastingen (LVLB)
Griffienummer: 2021-0121
9. Lijst ingekomen stukken Raad 13 december 2021
Griffienummer: 2021-0117
10. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 29 november 2021
Griffienummer: 2021-0116
11. Lange Termijn Agenda d.d. 19 november 2021
12. Sluiting

Verslag

Er is nog geen verslag gepubliceerd voor deze vergadering.