Pagina delen

Technisch Blok 29 juni 2020

Datum 29-06-2020 Tijd 21:00 - 22:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
H.W. Hissink
Griffier
B.M. Duizer

Agenda

Punt Onderwerp
1. Opening
2. Actieve informatievoorziening vanuit het college
3. Aankondiging moties en amendementen
4. Toezeggingenlijsten
4a. Toezeggingenlijst Forum 29 juni 2020
4b. Toezeggingenlijst Raad 29 juni 2020
5. Vermoedelijke hamerstukken
5a. Benoeming de heer A.A. de Boer extern lid en herbenoeming mevr. K. van den Berg voorzitter van de rekenkamercommissie
Griffienummer: 2020-0044
5b. Advies over aanwijzing Stichting Lokale Omroep de Berkelstroom als lokale omroep
Griffienummer: 2020-0047
5c. Aanvraag Vangnetuitkering 2019
Griffienummer: 2020-0055
5d. Diverse overlopende budgetten van 2019 naar 2020
Griffienummer: 2020-0054
5e. Wijziging lid regioraad Regio Stedendriehoek
Griffienummer: 2020-0059
6. Regiovisie en uitvoeringsagenda 'Samen tegen huiselijk geweld, aanpak huiselijk geweld 2020 tot en met 2023
Griffienummer: 2020-0048
7. Lijst ingekomen stukken Raad 13 juli 2020
Griffienummer: 2020-0046
8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 29 juni 2020
Griffienummer: 2020-0062
9. Overzicht van nog te agenderen onderwerpen in Forum en raad versie 19 juni 2020
Voorstel:

Voor kennisgeving aannemen.

10. Vaststellen forumverslag(en)
10a. Forumverslag 25-05-2020
10b. Forumverslag 26-05-2020
10c. Forumverslag 15-06-2020
11. Sluiting