Pagina delen

Technisch Blok 29 juni 2015 (19:00 - 19:30)

Datum 29-06-2015 Tijd 19:00 - 19:30
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.IJ. Pepers
Griffier
M.J.E. van den Berg
Notulist
J.F.A. Kerkhof

Agenda

Punt Onderwerp
1. Opening
2. Algemeen spreekrecht
3. Actieve informatievoorziening
4. Aankondiging moties en amendementen
5. Toezeggingenlijsten
5a. Toezeggingenlijst Forum 29 juni 2015
5b. Toezeggingenlijst Raad 29 juni 2015
6. Vermoedelijke hamerstukken
6a. Ontslag Forumlid mevr. M.W. Wesselink
Griffienummer: 2015-0103
6b. Samenwerking Provincie Gelderland programma Cultuur en Erfgoed 2014 t/m 2016
Griffienummer: 2015-0086
6c. Jaarverslag 2014 en begroting 2016 VNOG
Griffienummer: 2015-0108
6d. Bekrachtigen geheimhouding presentatie vastgoed
Griffienummer: 2015-0109
7. Lijst ingekomen stukken Raad 29 juni 2015
Griffienummer: 2015-0100
8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 29 juni 2015
Griffienummer: 2015-0107
9. Vaststellen forumverslag(en)
9a. Forumverslag 08-06-2015
9b. Forumverslag 15-06-2015
10. Sluiting