Pagina delen

Technisch Blok 29 januari 2018

Datum 29-01-2018 Tijd 20:00 - 20:30
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.IJ. Pepers
Griffier
H Nijkamp
Notulist
More Support

Agenda

Punt Onderwerp
1. Opening
2. Algemeen spreekrecht
3. Aankondiging moties en amendementen
4. Toezeggingenlijsten
4a. Toezeggingenlijst Forum 29 januari 2018
4b. Toezeggingenlijst Raad 29 januari 2018
5. Vermoedelijke hamerstukken
5a. Toepassen coördinatieprocedure windturbines De Mars-Twentekanaal Noord
Griffienummer: 2018-0004
6 Motie: Statiegeldalliantie
Griffienummer: 2018-M0003
7. Lijst ingekomen stukken Raad 29 januari 2018
Griffienummer: 2018-0005
8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 29 januari 2018
Griffienummer: 2018-0008
9. Forumverslag 15-01-2018
10. Sluiting