Pagina delen

Technisch Blok 29 februari 2016 (20:00 - 20:30)

Datum 29-02-2016 Tijd 20:00 - 20:30
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
M. Jaspers
Griffier
J.E. Nijkamp
Notulist
J.F.A. Kerkhof

Agenda

Punt Onderwerp
1. Opening
2. Algemeen spreekrecht
3. Actieve informatievoorziening
4. Aankondiging moties en amendementen
5. Toezeggingenlijsten
5a. Toezeggingenlijst Forum 29 februari 2016
5b. Toezeggingenlijst Raad 29 februari 2016
6. Vermoedelijke hamerstukken
6a. Aanvraag bijdrage voor opsporing en ruiming explosieven bij herontwikkelingslocatie's in Zutphen
Griffienummer: 2016-0018
6b. Startersleningen 2016
Griffienummer: 2016-0019
7. Lijst ingekomen stukken Raad 29 februari 2016
Griffienummer: 2016-0021
8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 29 februari 2016
Griffienummer: 2016-0026
9. Vaststellen forumverslag(en)
9a. Forumverslag 15-02-2016
10. Sluiting