Pagina delen

Technisch Blok 29 augustus 2022 (19:00 - 19:30)

Datum 29-08-2022 Tijd 19:00 - 19:30
Zaal
Warnsveldzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
D. Logemann
Griffier
B.M. Duizer

Agenda

Punt Onderwerp Video
1. Opening
2. Actieve informatievoorziening vanuit het college
3. Aankondiging moties en amendementen
4. Toezeggingenlijsten
4a. Toezeggingenlijst Forum 29 augustus 2022
4b. Toezeggingenlijst Raad 29 augustus 2022
5. Vermoedelijke hamerstukken
5a. Toetreding gemeente Brummen tot de gemeenschappelijke regeling Tribuut belastingsamenwerking
Griffienummer: 2022-0078
6. Bespreekstuk(ken)
6a. Vaststellen bestemmingsplan "Park Helbergen, eerste herziening" (NL.IMRO.0301.bp0904HBergen1herz-vs1) met het bijbehorende beeldkwaliteitsplan
Griffienummer: 2022-0076
7. Lijst ingekomen stukken Raad 12 september 2022
Griffienummer: 2022-0075
8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 29 augustus 2022
Griffienummer: 2022-0080
9. Lange Termijn Agenda Technisch Blok 29 augustus 2022
10. Sluiting