Pagina delen

Technisch Blok 28 november 2022

Datum 28-11-2022 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
M Elshof
Griffier
B.M. Duizer

Agenda

Punt Onderwerp Video
1. Opening
2. Actieve informatievoorziening vanuit het college
3. Aankondiging moties en amendementen
4. Lijst Toezeggingen Moties en Schriftelijke vragen versie 15 november 2022
5. Vermoedelijke hamerstukken
5a. Controleprotocol en normenkader accountantscontrole jaarrekening 2022
Griffienummer: 2022-0104
5b. 1e Verzamelbegrotingswijziging 2022
Griffienummer: 2022-0105
5c. Bekrachtiging geheimhouding bijlagen 3 en 4 MPG 2022-2
Griffienummer: 2022-0101
5d. Benoeming Forumlid Niels Segaar voor Partij voor de Dieren
Griffienummer: 2022-0111
5e. Benoeming Martijn Siemes als Forumvoorzitter
Griffienummer: 2022-0112
6. Bespreekstukken
6a. Aanvragen krediet IJsselkade 3e fase
Griffienummer: 2022-0110
6b. Verstrekken lening aan IJssel Warmte BV
Griffienummer: 2022-0106
7. Lijst ingekomen stukken Raad 12 december 2022
Griffienummer: 2022-0109
8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 28 november 2022
Griffienummer: 2022-0113
9. Lange Termijn Agenda versie 15 november 2022
10. Sluiting