Pagina delen

Technisch Blok 28 juni 2021

Datum 28-06-2021 Tijd 19:00 - 20:30
Zaal
videoconference 2
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
D. Logemann
Griffier
M.J.E. van den Berg-Platzer

Agenda

Punt Onderwerp
1. Opening
2. Actieve informatievoorziening vanuit het college
3. Aankondiging moties en amendementen
4. Toezeggingenlijsten
4a. Toezeggingenlijst Forum 28 juni 2021
4b. Toezeggingenlijst Raad 28 juni 2021
5. Vermoedelijke hamerstukken
5a. Bekrachtiging geheimhouding bijlagen 3 en 4 MPG 2021-1
Griffienummer: 2021-0049
5b. Cofinanciering packagedeal fiets
Griffienummer: 2021-0058
5c. Bestemmingsplan Noorderhaven Veld 21B
Griffienummer: 2021-0067
5d. Diverse overlopende budgetten van 2020 naar 2021
Griffienummer: 2021-0065
6. Meerjaren Prognose Grondexploitaties (MPG) 2021-1
Griffienummer: 2021-0048
7. Nota bodembeheer regio Achterhoek 2021 en de bijbehorende bodemkwaliteits- en bodemfunctieklassenkaarten regio Achterhoek
Griffienummer: 2021-0059
8. Renovatie hockeyvelden
Griffienummer: 2021-0051
9. Lijst ingekomen stukken Raad 12 juli 2021
Griffienummer: 2021-0054
10. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 28 juni 2021
Griffienummer: 2021-0053
11. Lange Termijn Agenda Technisch Blok 28 juni 2021
12. Vaststellen forumverslag(en)
12a. Forumverslag 11-05-2021
12b. Forumverslag 20-05-2021
12c. Forumverslag 27-05-2021
13. Sluiting

Verslag

Er is nog geen verslag gepubliceerd voor deze vergadering.