Pagina delen

Technisch Blok 27 oktober 2020 (21:00 - 22:00)

Datum 27-10-2020 Tijd 21:00 - 22:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijk
Griffier
M.J.E. van den Berg-Platzer

Agenda

Punt Onderwerp
1. Opening
2. Actieve informatievoorziening vanuit het college
3. Aankondiging moties en amendementen
4. Toezeggingenlijsten
4a. Toezeggingenlijst Forum 27 oktober 2020

Door technische problemen kunnen afgedane toezeggingen niet uit de lijst worden verwijderd. Dit wordt z.s.m. verholpen.

4b. Toezeggingenlijst Raad 27 oktober 2020

Door technische problemen kunnen afgedane toezeggingen niet uit de lijst worden verwijderd. Dit wordt z.s.m. verholpen.

5. Vermoedelijke hamerstukken
5a. Vaststelling Haven- en IJsselkadeverordening en Verordening Havengelden
Griffienummer: 2020-0092
6. Watertakenplan Zutphen 2021-2025
Griffienummer: 2020-0096
7. Wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Zutphen 2011 (7e wijziging)
Griffienummer: 2020-0095
8. Lijst ingekomen stukken Raad 9 november 2020
Griffienummer: 2020-0093
9. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 27 oktober 2020
Griffienummer: 2020-0097
10. Overzicht van nog te agenderen onderwerpen in Forum en raad - in bewerking

De lijst van nog te agenderen onderwerpen is momenteel in bewerking en voor het volgende Technisch Blok beschikbaar.

De fracties kunnen verzoeken om onderwerpen te bespreken in het Technisch Blok aankondigen en motiveren. Het Presidium besluit over agendering.

11. Vaststellen forumverslag(en)
11a. Forumverslag 10-09-2020
11b. Forumverslag 24-09-2020
11c. Forumverslag 28-09-2020
11d. Forumverslag 06-10-2020
11e. Forumverslag 08-10-2020
12. Sluiting