Pagina delen

Technisch Blok 27 maart 2017 (20:30 - 21:00)

Datum 27-03-2017 Tijd 20:30 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijk
Griffier
H Nijkamp
Notulist
More Support

Agenda

Punt Onderwerp
1. Opening
2. Algemeen spreekrecht
3. Actieve informatievoorziening
4. Aankondiging moties en amendementen
5. Toezeggingenlijsten
5a. Toezeggingenlijst Forum 27 maart 2017
5b. Toezeggingenlijst Raad 27 maart 2017
6. Vermoedelijke hamerstukken
6a. Wijziging primaire begroting 2017 op diverse onderdelen
Griffienummer: 2017-0025
6b. Benoeming van dhr. F. Manders en dhr. V. Boldewijn tot forumvoorzitter
Griffienummer: 2017-0033
6c. Bestemmingsplan IJsselkade en omstreken 2017
Griffienummer: 2017-0026
6d. Voorbereidingsbesluit maart 2017 ter voorkoming van ongewenste planologische ontwikkelingen (besloten)
Griffienummer: 2017-0030
6e. Bekrachtiging geheimhouding van raadsvoorstel 'Voorbereidingsbesluit maart 2017 ter voorkoming van ongewenste planologische ontwikkelingen' met griffienummer 2017-0030
Griffienummer: 2017-0031
7. Lijst ingekomen stukken Raad 27 maart 2017
Griffienummer: 2017-0032
8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 27 maart 2017
Griffienummer: 2017-0036
9a. Forumverslag 13-03-2017
9b. Forumverslag 16-03-2017
10. Sluiting

Behandeld in

Agenda's Technisch Blok {{ actiefJaar }}