Pagina delen

Technisch Blok 27 januari 2014 (20:00 - 21:00)

Datum 27-01-2014 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
F. Hatzman
Griffier
G.J.J.M. Pletzers
Notulist
J.F.A. Kerkhof

Agenda

Punt Onderwerp
1. Opening
2. Algemeen spreekrecht
3. Actieve informatievoorziening
4. Aankondiging moties en amendementen
5. Toezeggingenlijsten
a. Toezeggingenlijst Forum 27 januari 2014
b. Toezeggingenlijst Raad 27 januari 2014
6 Programmabegroting Sociaal Domein Zutphen
Griffienummer: 2014-0002
7. Vermoedelijke hamerstukken
7a. Herallocatie Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) bodem- en geluidmiddelen
Griffienummer: 2014-0004
7b. Vaststellen Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Zutphen 2014
Griffienummer: 2014-0003
7c. Verordening naamgeving en nummering (adressen)
Griffienummer: 2014-0009
7d. Vaststelling wijzigingsverordening op de Legesverordening 2014
Griffienummer: 2014-0012
7e. Verordening elektronische kennisgeving Zutphen 2014
Griffienummer: 2014-0010
8. Lijst ingekomen stukken Raad 27 januari 2014
Griffienummer: 2014-0011
9. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 27 januari 2014
Griffienummer: 2014-0014
10. Vaststellen forumverslag(en)
10a. Forumverslag 19-12-2013
10b. Forumverslag 13-01-2014
11. Sluiting