Technisch Blok 27 januari 2014 (20:00 - 21:00)

Datum: 27-01-2014 Tijd: 20:00 - 21:00 Zaal: Raadzaal Openbaarheid: Openbaar...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Technisch Blok 27 januari 2014 (20:00 - 21:00)

Datum: 27-01-2014
Tijd: 20:00 - 21:00
Zaal: Raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: F. Hatzman
Griffier: G.J.J.M. Pletzers
Notulist: J.F.A. Kerkhof


PuntTitel
1. Opening
2. Algemeen spreekrecht
3. Actieve informatievoorziening
4. Aankondiging moties en amendementen
5. Toezeggingenlijsten
a. Toezeggingenlijst Forum 27 januari 2014
b. Toezeggingenlijst Raad 27 januari 2014
6 Programmabegroting Sociaal Domein Zutphen
Griffienummer: 2014-0002
7. Vermoedelijke hamerstukken
7a. Herallocatie Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) bodem- en geluidmiddelen
Griffienummer: 2014-0004
7b. Vaststellen Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Zutphen 2014
Griffienummer: 2014-0003
7c. Verordening naamgeving en nummering (adressen)
Griffienummer: 2014-0009
7d. Vaststelling wijzigingsverordening op de Legesverordening 2014
Griffienummer: 2014-0012
7e. Verordening elektronische kennisgeving Zutphen 2014
Griffienummer: 2014-0010
8. Lijst ingekomen stukken Raad 27 januari 2014
Griffienummer: 2014-0011
9. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 27 januari 2014
Griffienummer: 2014-0014
10. Vaststellen forumverslag(en)
10a. Forumverslag 19-12-2013
10b. Forumverslag 13-01-2014
11. Sluiting

Verslag

Verslag van de vergadering

Deze pagina

  • a
  • a
  • a
  • tekstgrootte

Agenda's 27-01-2014

Beschikbare agenda's
Forum
Raad
Technisch Blok
  • Bezoekadres: 's Gravenhof 2, 7201 DN Zutphen
  • Postadres: Postbus 41, 7200 AA
  • Telefoon: 140575
  • Email: info@zutphen.nl