Pagina delen

Technisch Blok 26 september 2022

Datum 26-09-2022 Tijd 19:00 - 19:30
Zaal
Shrewsburykamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
D. Logemann
Griffier
M.J.E. van den Berg-Platzer

Agenda

Punt Onderwerp Video
1. Opening
2. Actieve informatievoorziening vanuit het college
3. Aankondiging moties en amendementen
4. Toezeggingenlijsten
4a. Toezeggingenlijst Forum 26 september 2022
4b. Toezeggingenlijst Raad 26 september 2022
5. Vermoedelijke hamerstukken
5a. GGD NOG - zienswijze indexering Programmabegroting GGD 2023
Griffienummer: 2022-0082
6. Lijst ingekomen stukken Raad 10 oktober 2022
Griffienummer: 2022-0087
7. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 26 september 2022
Griffienummer: 2022-0081
8. Lange termijn agenda van 16 september 2022
Voorstel:

Voor kennisgeving aannemen.

9. Sluiting

Verslag

Er is nog geen verslag gepubliceerd voor deze vergadering.