Pagina delen

Technisch Blok 26 september 2016 (20:30 - 21:00)

Datum 26-09-2016 Tijd 20:30 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.IJ. Pepers
Griffier
M van den Berg-Platzer

Agenda

Punt Onderwerp
1. Opening
2. Algemeen spreekrecht
3. Actieve informatievoorziening
4. Aankondiging moties en amendementen
5. Toezeggingenlijsten
5a. Toezeggingenlijst Forum 26 september 2016
5b. Toezeggingenlijst Raad 26 september 2016
6. Vermoedelijke hamerstukken
6a. Archiefverordening, Besluit Informatiebeheer en Aanwijzing Archiefbewaarplaats gemeente Zutphen 2016 - Besluitvormend
Griffienummer: 2016-0104
6b. Budget voor afwikkeling brandschade De Berkel
Griffienummer: 2016-0105
6c. vaststellen bestemmingsplan Noorderhaven, veld 18
Griffienummer: 2016-0112
7. Lijst ingekomen stukken Raad 26 september 2016
Griffienummer: 2016-0114
8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 26 september 2016
Griffienummer: 2016-0116
9. Vaststellen forumverslag(en)
9a. Forumverslag 12-09-2016
9b. Vaststellen verslag besloten deel Forumvergadering over Flamco d.d. 12-9-2016
10. Sluiting