Technisch Blok 26 januari 2015 (20:00 - 21:00)

Datum: 26-01-2015 Tijd: 20:00 - 21:00 Zaal: Commissiekamer Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Technisch Blok 26 januari 2015 (20:00 - 21:00)

Datum: 26-01-2015
Tijd: 20:00 - 21:00
Zaal: Commissiekamer
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: A.IJ. Pepers
Griffier: G.J.J.M. Pletzers
Notulist: J.F.A. Kerkhof


PuntTitel
1. Opening
2. Algemeen spreekrecht
3. Actieve informatievoorziening
4. Aankondiging moties en amendementen
5. Toezeggingenlijsten
a. Toezeggingenlijst Forum 26 januari 2015
b. Toezeggingenlijst Raad 26 januari 2015
6. Vermoedelijke hamerstukken
6a. Benoeming Forumlid de heer C.R.L. van Toor
Griffienummer: 2015-0001
6b. Budget Stichting Zutphen Promotie
Griffienummer: 2015-0011
6c. Vaststelling wijzigingsverordening OZB
Griffienummer: 2015-0002
6d. Werkkostenregeling 2015
Griffienummer: 2015-0003
6e. Bekrachting geheimhouden vertrouwelijke bijlagen bij het raadsvoorstel "Verbouw Kaardebol"
Griffienummer: 2015-0012
6f. Diverse begrotingswijzigingen forum en raad 26 januari 2015
Griffienummer: 2015-0006
7. Wijziging omvang aanstelling wethouders na vertrek wethouder Gründemann
Griffienummer: 2015-0004
8. Lijst ingekomen stukken Raad 26 januari 2015
Griffienummer: 2014-0189
9. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 26 januari 2015
Griffienummer: 2015-0013
10. Forumverslag 12-01-2015
11. Sluiting

Verslag

Verslag van de vergadering

Deze pagina

  • a
  • a
  • a
  • tekstgrootte

Agenda's 26-01-2015

Beschikbare agenda's
Forum
Raad
Technisch Blok
  • Bezoekadres: 's Gravenhof 2, 7201 DN Zutphen
  • Postadres: Postbus 41, 7200 AA
  • Telefoon: 140575
  • Email: info@zutphen.nl