Pagina delen

Technisch Blok 26 januari 2015 (20:00 - 21:00)

Datum 26-01-2015 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.IJ. Pepers
Griffier
G.J.J.M. Pletzers
Notulist
J.F.A. Kerkhof

Agenda

Punt Onderwerp
1. Opening
2. Algemeen spreekrecht
3. Actieve informatievoorziening
4. Aankondiging moties en amendementen
5. Toezeggingenlijsten
a. Toezeggingenlijst Forum 26 januari 2015
b. Toezeggingenlijst Raad 26 januari 2015
6. Vermoedelijke hamerstukken
6a. Benoeming Forumlid de heer C.R.L. van Toor
Griffienummer: 2015-0001
6b. Budget Stichting Zutphen Promotie
Griffienummer: 2015-0011
6c. Vaststelling wijzigingsverordening OZB
Griffienummer: 2015-0002
6d. Werkkostenregeling 2015
Griffienummer: 2015-0003
6e. Bekrachting geheimhouden vertrouwelijke bijlagen bij het raadsvoorstel "Verbouw Kaardebol"
Griffienummer: 2015-0012
6f. Diverse begrotingswijzigingen forum en raad 26 januari 2015
Griffienummer: 2015-0006
7. Wijziging omvang aanstelling wethouders na vertrek wethouder GrĂ¼ndemann
Griffienummer: 2015-0004
8. Lijst ingekomen stukken Raad 26 januari 2015
Griffienummer: 2014-0189
9. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 26 januari 2015
Griffienummer: 2015-0013
10. Forumverslag 12-01-2015
11. Sluiting