Pagina delen

Technisch Blok 25 september 2017

Datum 25-09-2017 Tijd 19:00 - 19:30
Zaal
Warnsveldzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
H.W. Hissink
Griffier
G.A.J. Winters
Notulist
More Support

Agenda

Punt Onderwerp
1. Opening
2. Algemeen spreekrecht
3. Actieve informatievoorziening
4. Aankondiging moties en amendementen
5. Toezeggingenlijsten
5a. Toezeggingenlijst Forum 25 september 2017
5b. Toezeggingenlijst Raad 25 september 2017
6. Vermoedelijke hamerstukken
6a. Vaststellen bestemmingsplan "Broederenklooster"
Griffienummer: 2017-0107
7. Lijst ingekomen stukken Raad 25 september 2017
Griffienummer: 2017-0108
8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 25 september 2017
Griffienummer: 2017-0114
9. Forumverslag 11-09-2017
10. Sluiting