Pagina delen

Technisch Blok 25 oktober 2021

Datum 25-10-2021 Tijd 20:30 - 21:00
Zaal
Warnsveldzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
D. Logemann
Griffier
M.J.E. van den Berg-Platzer

Agenda

Punt Onderwerp Video
1. Opening
2. Actieve informatievoorziening vanuit het college
3. Aankondiging moties en amendementen
4. Toezeggingenlijsten
4a. Toezeggingenlijst Forum 25 oktober 2021
4b. Toezeggingenlijst Raad 25 oktober 2021
b. Toezeggingenlijst raad
5. Vermoedelijke hamerstukken
5a. Geheimhouding 'opbouw reserve civiele kunstwerken'
Griffienummer: 2021-0107
6. Lijst ingekomen stukken Raad 15 november 2021
Griffienummer: 2021-0110
7. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 25 oktober 2021
8. Lange Termijn Agenda Technisch Blok 25 oktober 2021
9. Vaststellen forumverslag(en)
9a. Forumverslag 04-10-2021
10. Sluiting

Verslag

Er is nog geen verslag gepubliceerd voor deze vergadering.