Pagina delen

Technisch Blok 25 mei 2020

Datum 25-05-2020 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
D. Logemann
Griffier
M.J.E. van den Berg-Platzer

Agenda

Punt Onderwerp
1. Opening
2. Actieve informatievoorziening vanuit het college
3. Aankondiging moties en amendementen
4. Toezeggingenlijsten
4a. Toezeggingenlijst Forum 25 mei 2020
4b. Toezeggingenlijst Raad 25 mei 2020
5. Vermoedelijke hamerstukken
5a. 1e Verzamelbegrotingswijziging 2020
Griffienummer: 2020-0031
5b. Tweede wijziging van Gemeenschappelijke Regeling Tribuut belastingsamenwerking
Griffienummer: 2020-0030
5c. Krediet beschikbaar stellen voor aankoop en plaatsing zonnepanelen bij 4 gemeentelijke gebouwen
Griffienummer: 2020-0036
5d. Bekrachtiging geheimhouding bijlagen 3 en 4 MPG 2020-1
Griffienummer: 2020-0035
5e. Ontslag Forumlid voor Burgerbelang Zutphen Warnsveld en ChristenUnie
Griffienummer: 2020-0040
5f. Benoeming Forumlid voor Kies Lokaal Zutphen Warnsveld
Griffienummer: 2020-0041
6. Meerjaren Prognose Grondexploitaties 2020-1
Griffienummer: 2020-0034
7. Lijst ingekomen stukken Raad 8 juni 2020
Griffienummer: 2020-0039
8a. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 23 maart 2020
Griffienummer: 2020-0015
8b. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 25 mei 2020
Griffienummer: 2020-0038
9. Vaststellen forumverslag(en)
9a. Forumverslag 13-02-2020
9b. Forumverslag 17-02-2020
9c. Forumverslag 21-04-2020
9d. Forumverslag 22-04-2020
9e. Forumverslag 23-04-2020
10. Sluiting