Pagina delen

Technisch Blok 25 maart 2019

Datum 25-03-2019 Tijd 20:30 - 21:00
Zaal
Warnsveldzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
D. Logemann
Griffier
M.J.E. van den Berg-Platzer

Agenda

Punt Onderwerp
1. Opening
2. Algemeen spreekrecht
3. Aankondiging moties en amendementen
4. Toezeggingenlijsten
4a. Toezeggingenlijst Forum 25 maart 2019
4b. Toezeggingenlijst Raad 25 maart 2019
5. Vermoedelijke hamerstukken
5a. Vaststelling 1e wijzigingsverordening op de verordening parkeerbelastingen gemeente Zutphen 2019
Griffienummer: 2019-0011
5b. Vaststelling bestemmingsplan "Hoveniersweg 5"
Griffienummer: 2019-0016
5c. Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening Zutphen 2011 (4e)
Griffienummer: 2019-0010
5d. Natuurlijk spelen De Teuge-Sterrenblik
Griffienummer: 2019-0018
6. Bestemmingsplan Zonnepark Revelhorst, gemeente Zutphen
Griffienummer: 2019-0012
7. Lijst ingekomen stukken Raad 8 april 2019
Griffienummer: 2019-0009
8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 25 maart 2019
Griffienummer: 2019-0008
9. Vaststellen forumverslag(en)
9a. Forumverslag 24-01-2019
9b. Forumverslag 11-02-2019
10. Sluiting

Agenda's 25-03-2019

Behandeld in