Pagina delen

Technisch Blok 24 oktober 2016 (19:30 - 20:00)

Datum 24-10-2016 Tijd 19:30 - 20:00
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.IJ. Pepers
Griffier
M van den Berg-Platzer

Agenda

Punt Onderwerp
1. Opening
2. Algemeen spreekrecht
3. Actieve informatievoorziening
4. Aankondiging moties en amendementen
5. Toezeggingenlijsten
Toezeggingenlijst Forum 24 oktober 2016
Toezeggingenlijst Raad 24 oktober 2016
6. Vermoedelijke hamerstukken
6a. Vaststellen bestemmingsplan 'Mars midden noord (veegplan)'
Griffienummer: 2016-0133
7. Lijst ingekomen stukken Raad 24 oktober 2016
Griffienummer: 2016-0130
8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 24 oktober 2016
Griffienummer: 2016-0134
9. Vaststellen forumverslag(en)
9a. Forumverslag 10-10-2016
9b Forumverslag 13-10-2016
10. Sluiting