Pagina delen

Technisch Blok 24 januari 2022 (21:30 - 22:00)

Datum 24-01-2022 Tijd 21:30 - 22:00
Zaal
videoconference 2
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijk
Griffier
M.J.E. van den Berg-Platzer

Agenda

Punt Onderwerp Video
1. Opening
2. Actieve informatievoorziening vanuit het college
3. Aankondiging moties en amendementen
4. Toezeggingenlijsten
4a. Toezeggingenlijst Forum 17 januari 2022
4b. Toezeggingenlijst Raad 17 januari 2022
5. Vermoedelijke hamerstukken
5a. Beschikbaar stellen middelen Nationaal Programma Onderwijs
Griffienummer: 2021-0135
6. Bespreekstuk(ken)
6a. Beschikbaar stellen middelen voor wijziging woonplaatsbeginsel Jeugd
Griffienummer: 2021-0139
7. Lijst ingekomen stukken raad 31 januari 2022 (zie het TB van 17 januari)
8. Lijst ter inzage liggende stukken 17 januari 2022 (zie het TB van 17 januari)
9. Lange Termijn Agenda Technisch Blok 17 januari 2022
10. Sluiting

Verslag

Er is nog geen verslag gepubliceerd voor deze vergadering.