Technisch Blok 24 februari 2014 (20:30 - 21:00)

Datum: 24-02-2014 Tijd: 20:30 - 21:00 Zaal: Commissiekamer Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Technisch Blok 24 februari 2014 (20:30 - 21:00)

Datum: 24-02-2014
Tijd: 20:30 - 21:00
Zaal: Commissiekamer
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: A.IJ. Pepers
Griffier: G.J.J.M. Pletzers
Notulist: J.F.A. Kerkhof


PuntTitel
1. Opening
2. Algemeen spreekrecht
3. Actieve informatievoorziening
4. Aankondiging moties en amendementen
5. Toezeggingenlijsten
a. Toezeggingenlijst Forum 24 februari 2014
b. Toezeggingenlijst Raad 24 februari 2014
6. Vermoedelijke hamerstukken
a. Bestemmingsplan "Nieuw zwembad, Laan naar Eme"
Griffienummer: 2014-0024
b. Vaststelling wijzigingsverordening Legesverordening 2014 - 2e wijziging
Griffienummer: 2014-0023
c. Diverse begrotingswijzigingen forum en raad 24 februari 2014
Griffienummer: 2014-0025
d. Verordening paracommercie
Griffienummer: 2014-0016
7. Lijst ingekomen stukken Raad 24 februari 2014
Griffienummer: 2014-0029
8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 24 februari 2014
Griffienummer: 2014-0031
9. Vaststellen forumverslag(en)
Forumverslag 10-02-2014
10. Sluiting

Verslag

Verslag van de vergadering

Deze pagina

  • a
  • a
  • a
  • tekstgrootte

Agenda's 24-02-2014

Beschikbare agenda's
Forum
Raad
Technisch Blok
  • Bezoekadres: 's Gravenhof 2, 7201 DN Zutphen
  • Postadres: Postbus 41, 7200 AA
  • Telefoon: 140575
  • Email: info@zutphen.nl