Pagina delen

Technisch Blok 24 februari 2014 (20:30 - 21:00)

Datum 24-02-2014 Tijd 20:30 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.IJ. Pepers
Griffier
G.J.J.M. Pletzers
Notulist
J.F.A. Kerkhof

Agenda

Punt Onderwerp
1. Opening
2. Algemeen spreekrecht
3. Actieve informatievoorziening
4. Aankondiging moties en amendementen
5. Toezeggingenlijsten
a. Toezeggingenlijst Forum 24 februari 2014
b. Toezeggingenlijst Raad 24 februari 2014
6. Vermoedelijke hamerstukken
a. Bestemmingsplan "Nieuw zwembad, Laan naar Eme"
Griffienummer: 2014-0024
b. Vaststelling wijzigingsverordening Legesverordening 2014 - 2e wijziging
Griffienummer: 2014-0023
c. Diverse begrotingswijzigingen forum en raad 24 februari 2014
Griffienummer: 2014-0025
d. Verordening paracommercie
Griffienummer: 2014-0016
7. Lijst ingekomen stukken Raad 24 februari 2014
Griffienummer: 2014-0029
8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 24 februari 2014
Griffienummer: 2014-0031
9. Vaststellen forumverslag(en)
Forumverslag 10-02-2014
10. Sluiting