Pagina delen

Technisch Blok 23 september 2013 (20:00 - 21:00)

Datum 23-09-2013 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
F. Hatzman
Griffier
G.J.J.M. Pletzers
Notulist
J.F.A. Kerkhof

Agenda

Punt Onderwerp
1. Opening
2. Algemeen spreekrecht
3. Actieve informatievoorziening
4. Aankondiging moties en amendementen
5. Toezeggingenlijsten
5a. Toezeggingenlijst Forum 23 september 2013
5b. Toezeggingenlijst Raad 23 september 2013
6. Vermoedelijke hamerstukken
6a. Afronding Zutphens programma Vitale Stad 1, 2 en 3
Griffienummer: 2013-0132
6b. Bekrachtiging geheimhouding financiƫel overzicht bij ter inzage liggend collegevoorstel inzake Selecteren bedrijven nieuwbouw zwembad en start gunningsfase
Griffienummer: 2013-0137
7. Lijst ingekomen stukken Raad 23 september 2013
Griffienummer: 2013-0135
8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 23 september 2013
Griffienummer: 2013-0136
9. Vaststellen Forumverslag 09-09-2013
10. Sluiting