Pagina delen

Technisch Blok 23 oktober 2017 (19:30 - 20:00)

Datum 23-10-2017 Tijd 19:30 - 20:00
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijk
Griffier
H Nijkamp
Notulist
More Support

Agenda

Punt Onderwerp
1. Opening
2. Algemeen spreekrecht
3. Actieve informatievoorziening
4. Aankondiging moties en amendementen
5. Toezeggingenlijsten
5a. Toezeggingenlijst Forum 23 oktober 2017
5b. Toezeggingenlijst Raad 23 oktober 2017
6. Vermoedelijke hamerstukken
7. Lijst ingekomen stukken Raad 23 oktober 2017
Griffienummer: 2017-0126
8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 23 oktober 2017
Griffienummer: 2017-0129
9. Vaststellen forumverslag(en)
9a. Forumverslag 28-09-2017
9b. Forumverslag 05-10-2017
9c. Forumverslag 09-10-2017
10. Sluiting