Pagina delen

Technisch Blok 23 mei 2016 (20:00 - 21:00)

Datum 23-05-2016 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Warnsveldzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.IJ. Pepers
Griffier
H Nijkamp
Notulist
J Kerkhof

Agenda

Punt Onderwerp
1. Opening
2. Algemeen spreekrecht
3. Actieve informatievoorziening
4. Aankondiging moties en amendementen
5. Toezeggingenlijsten
5a. Toezeggingenlijst Forum 23 mei 2016
5b. Toezeggingenlijst Raad 23 mei 2016
6. Vermoedelijke hamerstukken
6a. Bekrachtiging geheimhouding anterieure overeenkomst bij het bestemmingsplan "Lunette Eiland"
Griffienummer: 2016-0053
6b. Bekrachtiging geheimhouding anterieure overeenkomst bij het bestemmingsplan "Geesinkweg 2, gemeente Zutphen"
Griffienummer: 2016-0056
6c. Bekrachtiging geheimhouding overzicht frictiekosten zwembad bij raadsvoorstel financiƫn zwembad IJsselslag
Griffienummer: 2016-0047
6d. Bestemmingsplan "Geesinkweg 2 gemeente Zutphen"
Griffienummer: 2016-0055
6e. Vaststellen bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan Lunette Eiland
Griffienummer: 2016-0054
6f. Concept Begroting Tribuut 2017
Griffienummer: 2016-0060
6g. Vaststellen bestemmingsplan "Basseroord"
Griffienummer: 2016-0061
6h. Benoeming van mevrouw S. Uenk als Forumlid voor GroenLinks ter opvolging van de heer A.J.A. Putker.
Griffienummer: 2016-0064
7. Lijst ingekomen stukken Raad 23 mei 2016
Griffienummer: 2016-0057
8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 23 mei 2016
Griffienummer: 2016-0063
9. Vaststellen forumverslag(en)
9a. Forumverslag 09-05-2016
9b. Vaststellen forumverslag 9 mei 2016-besloten deel
9c. Forumverslag 12-05-2016
10. Sluiting