Pagina delen

Technisch Blok 23 maart 2015 (19:00 - 19:30)

Datum 23-03-2015 Tijd 19:00 - 19:30
Zaal
Warnsveldzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.IJ. Pepers
Griffier
J.V.H. Nijman

Agenda

Punt Onderwerp
1. Opening
2. Algemeen spreekrecht
3. Actieve informatievoorziening
4. Aankondiging moties en amendementen
5. Toezeggingenlijsten
5a. Toezeggingenlijst Forum 23 maart 2015
5b. Toezeggingenlijst Raad 23 maart 2015
6. Vermoedelijke hamerstukken
6a. Advies over verlenging zendmachtiging Berkelstroom
Griffienummer: 2015-0035
7. Lijst ingekomen stukken Raad 23 maart 2015
Griffienummer: 2015-0033
8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 23 maart 2015
Griffienummer: 2015-0039
9. Vaststellen forumverslag(en)
9a. Forumverslag 02-03-2015
9b. Forumverslag 09-03-2015
10. Sluiting