Pagina delen

Technisch Blok 23 juni 2014 (19:00 - 20:00)

Datum 23-06-2014 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
M. Jaspers
Griffier
G.J.J.M. Pletzers
Notulist
J.F.A. Kerkhof

Agenda

Punt Onderwerp
1. Opening
2. Algemeen spreekrecht
3. Actieve informatievoorziening
4. Aankondiging moties en amendementen
5. Toezeggingenlijsten
a. Toezeggingenlijst Forum 23 juni 2014
b. Toezeggingenlijst Raad 23 juni 2014
6. Vermoedelijke hamerstukken
6a. Kredietvoorstel PIN betalen in parkeerautomaten
Griffienummer: 2014-0082
6b. Krediet verbouwing Henri Dunantweg 1-3
Griffienummer: 2014-0081
6c. Zienswijze van de raad op de begroting VNOG 2015
Griffienummer: 2014-0087
6d. Zienswijze van de raad over de begroting 2015 van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Achterhoek
Griffienummer: 2014-0098
6e. Wijziging vergoeding ombudsman
Griffienummer: 2014-0097
6f. Herinrichting Marspoortstraat, Groenmarkt
Griffienummer: 2014-0089
6g. Bekrachtiging geheimhouding bij ''Herinrichting Groenmarkt en Marspoortstraat, investeringsbegroting''
Griffienummer: 2014-0088
7. Lijst ingekomen stukken Raad 23 juni 2014
Griffienummer: 2014-0084
8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 23 juni 2014
Griffienummer: 2014-0102
9. Vaststellen forumverslag(en)
9a. Forumverslag 02-06-2014
10. Sluiting