Pagina delen

Technisch Blok 23 april 2018 (19:00 - 19:30)

Datum 23-04-2018 Tijd 19:00 - 19:30
Zaal
Shrewsburykamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijk
Griffier
M.J.E. van den Berg-Platzer
Notulist
More Support

Agenda

Punt Onderwerp
1. Opening
2. Algemeen spreekrecht
3. Aankondiging moties en amendementen
4. Toezeggingenlijsten
4a. Toezeggingenlijst Forum 23 april 2018
4b. Toezeggingenlijst Raad 23 april 2018
5. Vermoedelijke hamerstukken
5a. Aanvullende kredietaanvraag 2018 rioleringswerkzaamheden
Griffienummer: 2018-0045
5b. Zienswijze raad op de concept Begroting Tribuut 2019
Griffienummer: 2018-0040
6. Lijst ingekomen stukken Raad 23 april 2018
Griffienummer: 2018-0043
7. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 23 april 2018
Griffienummer: 2018-0046
8. Forumverslag 09-04-2018
9. Sluiting