Technisch Blok 23 april 2018 (19:00 - 19:30)

Datum: 23-04-2018 Tijd: 19:00 - 19:30 Zaal: Shrewsburykamer Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Technisch Blok 23 april 2018 (19:00 - 19:30)

Datum: 23-04-2018
Tijd: 19:00 - 19:30
Zaal: Shrewsburykamer
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: A. van Dijk
Griffier: M.J.E. van den Berg-Platzer
Notulist: More Support


PuntTitel
1. Opening
2. Algemeen spreekrecht
3. Aankondiging moties en amendementen
4. Toezeggingenlijsten
4a. Toezeggingenlijst Forum 23 april 2018
4b. Toezeggingenlijst Raad 23 april 2018
5. Vermoedelijke hamerstukken
5a. Aanvullende kredietaanvraag 2018 rioleringswerkzaamheden
Griffienummer: 2018-0045
5b. Zienswijze raad op de concept Begroting Tribuut 2019
Griffienummer: 2018-0040
6. Lijst ingekomen stukken Raad 23 april 2018
Griffienummer: 2018-0043
7. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 23 april 2018
Griffienummer: 2018-0046
8. Forumverslag 09-04-2018
9. Sluiting

Verslag

Verslag van de vergadering

Deze pagina

  • a
  • a
  • a
  • tekstgrootte

Agenda's 23-04-2018

Beschikbare agenda's
Forum
Raad
Technisch Blok
  • Bezoekadres: 's Gravenhof 2, 7201 DN Zutphen
  • Postadres: Postbus 41, 7200 AA
  • Telefoon: 140575
  • Email: info@zutphen.nl