Pagina delen

Technisch Blok 22 september 2014

Datum 22-09-2014 Tijd 19:00 - 19:30
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.IJ. Pepers
Griffier
G.J.J.M. Pletzers
Notulist
J.F.A. Kerkhof

Agenda

Punt Onderwerp
1. Opening
2. Algemeen spreekrecht
3. Actieve informatievoorziening
4. Aankondiging moties en amendementen
5. Toezeggingenlijsten
a. Toezeggingenlijst Forum 22 september 2014
b. Toezeggingenlijst Raad 22 september 2014
6. Vermoedelijke hamerstukken
6a. Diverse begrotingswijzigingen forum en raad 22 september 2014
Griffienummer: 2014-0125
6b. Wijziging Forumleden Burgerbelang en Fractie Jansen
Griffienummer: 2014-0128
6c. Bestemmingsplan Spiegelstraat 3
Griffienummer: 2014-0132
6d. Ontheffing van lidmaatschap van de heer Brunsveld en benoeming tot lid van de heren Siemes en Brouwer van de Rekenkamercommissie
Griffienummer: 2014-0129
7. Lijst ingekomen stukken Raad 22 september 2014
Griffienummer: 2014-0127
8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 22 september 2014
Griffienummer: 2014-0135
9. Vaststellen forumverslag(en)
9a. Forumverslag 08-09-2014
10. Sluiting