Pagina delen

Technisch Blok 22 mei 2017 (20:30 - 21:00)

Datum 22-05-2017 Tijd 20:30 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.IJ. Pepers
Griffier
M van den Berg-Platzer
Notulist
More Support

Agenda

Punt Onderwerp
1. Opening
2. Algemeen spreekrecht
3. Actieve informatievoorziening
4. Aankondiging moties en amendementen
5. Toezeggingenlijsten
5a. Toezeggingenlijst Forum 22 mei 2017
5b. Toezeggingenlijst Raad 22 mei 2017
6. Vermoedelijke hamerstukken
6a. GGD Noord- en Oost-Gelderland; zienswijze Programmabegroting 2018
Griffienummer: 2017-0053
6b. Concept jaarstukken 2016 en concept begroting 2018 Regio Stedendriehoek
Griffienummer: 2017-0056
7. Lijst ingekomen stukken Raad 22 mei 2017
Griffienummer: 2017-0051
8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 22 mei 2017
Griffienummer: 2017-0058
9. Forumverslag(en)
9a. Forumverslag 08-05-2017
9b. Forumverslag 11-05-2017
10. Sluiting