Pagina delen

Technisch Blok 22 maart 2021

Datum 22-03-2021 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
videoconference
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
D. Logemann
Griffier
M.J.E. van den Berg-Platzer

Agenda

Punt Onderwerp
1. Opening
2. Actieve informatievoorziening vanuit het college
3. Aankondiging moties en amendementen
4. Toezeggingenlijsten
4a. Toezeggingenlijst Forum 22 maart 2021
4b. Toezeggingenlijst Raad 22 maart 2021
5. Vermoedelijke hamerstukken
5a Aanvraag bijdrage bij BZK voor opsporing en ruiming explosieven in de gemeente Zutphen 2020
Griffienummer: 2021-0021
5b Verordening fysieke leefomgeving gemeente Zutphen 2021
Griffienummer: 2021-0022
5c Vaststelling bestemmingsplan "Snippergroen Zuidwijken"
Griffienummer: 2021-0008
5d Vaststellen bestemmingsplan 'Kerkhofweg 10'
Griffienummer: 2021-0018
5e Bekrachtiging geheimhouding anterrieure overeenkomst Driesteek 7
Griffienummer: 2021-0024
5f Vaststellen bestemmingsplan Driesteek 7, Zutphen
Griffienummer: 2021-0023
5g Krediet thuiswerkplekvergoeding
Griffienummer: 2021-0025
6 Wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Zutphen 2011 (8e wijziging)
Griffienummer: 2021-0020
7. Lijst ingekomen stukken Raad 29 maart 2021
Griffienummer: 2021-0016
8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 22 maart 2021
Griffienummer: 2021-0029
9. Lange Termijn Agenda
10. Vaststellen forumverslag(en)
10a. Forumverslag 21-01-2021
10b. Forumverslag 08-02-2021
10c. Forumverslag 09-02-2021
10d. Forumverslag 18-02-2021
11. Sluiting