Pagina delen

Technisch Blok 22 april 2014 (20:00 - 21:00)

Datum 22-04-2014 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
H.W. Hissink
Griffier
G.J.J.M. Pletzers
Notulist
J.F.A. Kerkhof

Agenda

Punt Onderwerp
1. Opening
2. Algemeen spreekrecht
3. Actieve informatievoorziening
4. Aankondiging moties en amendementen
5. Toezeggingenlijsten
5a. Toezeggingenlijst Forum 22 april 2014
5b. Toezeggingenlijst Raad 22 april 2014
6. Vermoedelijke hamerstukken
6a. Prioritair Programma Stad en Regio (Stadscontract Zutphen, Regiocontract Stedendriehoek)
Griffienummer: 2014-0044
6b. Diverse begrotingswijzigingen forum en raad 22 april 2014
Griffienummer: 2014-0056
6c. Nagekomen benoemingen Forumvoorzitters bij ingang van de raadsperiode 2014-2018
Griffienummer: 2014-0057
6d. Benoeming leden Rekenkamercommissie bij ingang van de raadsperiode 2014-2018
Griffienummer: 2014-0059
7. Lijst ingekomen stukken Raad 22 april 2014
8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 22 april 2014
Griffienummer: 2014-0058
9. Vaststellen forumverslag(-en)
9a. Forumverslag 07-04-2014
10. Sluiting