Pagina delen

Technisch Blok 21 september 2015 (19:00 - 19:30)

Datum 21-09-2015 Tijd 19:00 - 19:30
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
M. Jaspers
Griffier
M.J.E. van den Berg

Agenda

Punt Onderwerp
1. Opening
2. Algemeen spreekrecht
3. Actieve informatievoorziening
4. Aankondiging moties en amendementen
5. Toezeggingenlijsten
5a. Toezeggingenlijst Forum 21 september 2015
5b. Toezeggingenlijst Raad 21 september 2015
6. Vermoedelijke hamerstukken
6a. Diverse ramingen Forum en Raad 21 september 2015
Griffienummer: 2015-0124
6b. Aanpassing grens bebouwde kom Deventerweg
Griffienummer: 2015-0121
6c. Bestemmingsplan Buitengebied Oost, Oude Borculoseweg 18
Griffienummer: 2015-0126
6d. Bekrachtiging geheimhouding anterieure overeenkomst bij het bestemmingsplan Buitengebied Oost, Oude Borculoseweg 18
Griffienummer: 2015-0125
7. Lijst ingekomen stukken Raad 21 september 2015
Griffienummer: 2015-0133
8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 21 september 2015
Griffienummer: 2015-0136
9. Forumverslag 07-09-2015
10. Sluiting