Pagina delen

Technisch Blok 21 november 2016 (20:30 - 21:00)

Datum 21-11-2016 Tijd 20:30 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijk
Griffier
M van den Berg-Platzer

Agenda

Punt Onderwerp
1. Opening
2. Algemeen spreekrecht
3. Actieve informatievoorziening
4. Aankondiging moties en amendementen
5. Toezeggingenlijsten
5a. Toezeggingenlijst Forum 21 november 2016
5b. Toezeggingenlijst Raad 21 november 2016
6. Vermoedelijke hamerstukken
6a. Controleprotocol voor de accountantscontrole van de jaarrekening 2016
Griffienummer: 2016-0139
6b. Geheimhouding Meerjaren Prognose Grondzaken-2
Griffienummer: 2016-0142
6c. Benoeming leden Raad van Toezicht Stichting Archipel
Griffienummer: 2016-0143
6d. Bekrachting geheimhouding curricula vitae (cv's) leden Raad van Toezicht Stichting Archipel
Griffienummer: 2016-0144
6e. Verzamelbegrotingswijziging november betreffende begroting 2016 - hangmat
Griffienummer: 2016-0147
7. Lijst ingekomen stukken Raad 21 november 2016
Griffienummer: 2016-0140
8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 21 november 2016
Griffienummer: 2016-0148
9. Vaststellen forumverslag(en)
9a. Forumverslag 07-11-2016
10. Sluiting