Pagina delen

Technisch Blok 20 november 2017

Datum 20-11-2017 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
F.J.G.M. Manders
Griffier
H Nijkamp
Notulist
More Support

Agenda

Punt Onderwerp
1. Opening
2. Algemeen spreekrecht
3. Actieve informatievoorziening
4. Aankondiging moties en amendementen
5. Toezeggingenlijsten
5a. Toezeggingenlijst Forum 20 november 2017
5b. Toezeggingenlijst Raad 20 november 2017
6. Vermoedelijke hamerstukken
6a. Benoeming dhr. J.H.R. Pierik extern lid rekenkamercommissie
Griffienummer: 2017-0142
6b. Krediet voor voorbereidend onderzoek Poort van Zuid
Griffienummer: 2017-0146
6c. Krediet voor vervanging kantoormeubilair
Griffienummer: 2017-0144
6d. Actualisatie Nota bodembeheer 2011 via vaststelling van het rapport "Regionale Bodemkwaliteitskaart Stedendriehoek, aanvulling op de bodemkwaliteitskaart voor de gemeente Zutphen"
Griffienummer: 2017-0145
7. Motie: Een bredere toegang tot zutphen.nl
Griffienummer: 2017-M0028
8. Motie: Behoud 80 km op N348 naar Deventer
Griffienummer: 2017-M0029
9. Motie: Vrijstelling sport- en cultuurverenigingen van OZB (komt te vervallen)
Griffienummer: 2017-M0026
10. Lijst ingekomen stukken Raad 20 november 2017
Griffienummer: 2017-0141
11. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 20 november 2017
Griffienummer: 2017-0150
12. Vaststellen forumverslag(en)
12a. Forumverslag 26-10-2017
12b. Forumverslag 06-11-2017
13. Sluiting