Pagina delen

Technisch Blok 20 juni 2016 (20:00 - 21:00)

Datum 20-06-2016 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Warnsveldzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijk
Griffier
M van den Berg-Platzer
Notulist
J Kerkhof

Agenda

Punt Onderwerp
1. Opening
2. Algemeen spreekrecht
3. Actieve informatievoorziening
4. Aankondiging moties en amendementen
5. Toezeggingenlijsten
a. Toezeggingenlijst Forum 20 juni 2016
b. Toezeggingenlijst Raad 20 juni 2016
6. Vermoedelijke hamerstukken
6a. Basismobiliteit Vervoercentrale Bedrijfsplan 2.1
Griffienummer: 2016-0066
6b. Veilig Thuis; oprichting stichting; wensen en bedenkingen
Griffienummer: 2016-0065
6c. GGD NOG; Programmabegroting 2017, wijziging gemeenschappelijke regeling en integrale jeugdgezondheidszorg
Griffienummer: 2016-0068
6d. 1e Wijzigingsverordening op de Legesverordening 2016
Griffienummer: 2016-0072
6e. Bekrachtiging geheimhouding inzake brieven rond jeugdhulpinstelling Intermetzo
Griffienummer: 2016-0073
6f. Zienswijzen gemeenteraad op begrotingen Het Plein en Delta 2017
Griffienummer: 2016-0071
6g. Integratie- en participatie aanpak statushouders en vluchtelingen
Griffienummer: 2016-0077
6h. Begroting 2017-2020 en jaarstukken 2015 VNOG
Griffienummer: 2016-0078
6i. Concept-wijzigingstekst gemeenschappelijke regeling VNOG
Griffienummer: 2016-0079
6j. Begrotingswijziging Het Plein 2016-1
Griffienummer: 2016-0083
7. Lijst ingekomen stukken Raad 20 juni 2016
Griffienummer: 2016-0069
8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 20 juni 2016
Griffienummer: 2016-0075
9. Vaststellen forumverslag(en)
9a. Forumverslag 23-05-2016
9b. Forumverslag 06-06-2016
9c. Forumverslag 09-06-2016
10. Sluiting

Behandeld in

Agenda's Technisch Blok {{ actiefJaar }}