Pagina delen

Technisch Blok 20 april 2015 (20:00 - 21:00)

Datum 20-04-2015 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.IJ. Pepers
Griffier
H.M.A.A. van Vliet
Notulist
J.F.A. Kerkhof

Agenda

Punt Onderwerp
1. Opening
2. Algemeen spreekrecht
3. Actieve informatievoorziening
4. Aankondiging moties en amendementen
5. Toezeggingenlijsten
5a. Toezeggingenlijst Forum 20 april 2015
5b. Toezeggingenlijst Raad 20 april 2015
6. Vermoedelijke hamerstukken
6a. Ontslag van dhr. Pletzers als raadsadviseur locogriffier gemeente Zutphen
Griffienummer: 2015-0044
6b. Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV-3) Bodemmiddelen
Griffienummer: 2015-0049
6c. Vaststellen bestemmingsplan "Het Baken, De Waarden 244"
Griffienummer: 2015-0053
6d. Bekrachtiging geheimhouding anterieure overeenkomst bij het bestemmingsplan "Het Baken, De Waarden 244"
Griffienummer: 2015-0054
6e. Vaststellen bestemmingsplan "Lage Lochemseweg 10"
Griffienummer: 2015-0055
6f. Bekrachtiging geheimhouding anterieure overeenkomst bij het bestemmingsplan "Lage Lochemseweg 10"
Griffienummer: 2015-0056
6g. Diverse begrotingswijzigingen Forum en Raad 20 april 2015
Griffienummer: 2015-0058
7. Lijst ingekomen stukken Raad 20 april 2015
Griffienummer: 2015-0048
8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 20 april 2015
Griffienummer: 2015-0057
9. Vaststellen forumverslag
9a. Forumverslag 07-04-2015
10. Sluiting