Technisch Blok 2 november 2015 (20:00 - 20:30)

Datum: 02-11-2015 Tijd: 20:00 - 20:30 Zaal: Commissiekamer Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Technisch Blok 2 november 2015 (20:00 - 20:30)

Datum: 02-11-2015
Tijd: 20:00 - 20:30
Zaal: Commissiekamer
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: M. Jaspers
Griffier: M.J.E. van den Berg


PuntTitel
1. Opening
2. Algemeen spreekrecht
3. Actieve informatievoorziening
4. Aankondiging moties en amendementen
5. Toezeggingenlijsten
5a. Toezeggingenlijst Forum 2 november 2015
5b. Toezeggingenlijst Raad 2 november 2015
6. Vermoedelijke hamerstukken
6a. Begrotingswijziging Burap 2015-2
Griffienummer: 2015-0154
6b. Bekrachtigen geheimhouding bijlagen raadsvoorstel 'Grondexploitaties: bespreking deelgebieden'.
Griffienummer: 2015-0156
6c. Geactualiseerd normenkader voor de accountantscontrole van de jaarrekening 2015
Griffienummer: 2015-0159
7. Lijst ingekomen stukken Raad 2 november 2015
Griffienummer: 2015-0152
8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 2 november 2015
Griffienummer: 2015-0163
9. Vaststellen forumverslag(en)
9a. Forumverslag 05-10-2015
9b. Forumverslag 12-10-2015
10. Sluiting

Verslag

Verslag van de vergadering

Deze pagina

  • a
  • a
  • a
  • tekstgrootte

Agenda's 02-11-2015

Beschikbare agenda's
Forum
Raad
Technisch Blok
  • Bezoekadres: 's Gravenhof 2, 7201 DN Zutphen
  • Postadres: Postbus 41, 7200 AA
  • Telefoon: 140575
  • Email: info@zutphen.nl