Pagina delen

Technisch Blok 2 november 2015 (20:00 - 20:30)

Datum 02-11-2015 Tijd 20:00 - 20:30
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
M. Jaspers
Griffier
M.J.E. van den Berg

Agenda

Punt Onderwerp
1. Opening
2. Algemeen spreekrecht
3. Actieve informatievoorziening
4. Aankondiging moties en amendementen
5. Toezeggingenlijsten
5a. Toezeggingenlijst Forum 2 november 2015
5b. Toezeggingenlijst Raad 2 november 2015
6. Vermoedelijke hamerstukken
6a. Begrotingswijziging Burap 2015-2
Griffienummer: 2015-0154
6b. Bekrachtigen geheimhouding bijlagen raadsvoorstel 'Grondexploitaties: bespreking deelgebieden'.
Griffienummer: 2015-0156
6c. Geactualiseerd normenkader voor de accountantscontrole van de jaarrekening 2015
Griffienummer: 2015-0159
7. Lijst ingekomen stukken Raad 2 november 2015
Griffienummer: 2015-0152
8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 2 november 2015
Griffienummer: 2015-0163
9. Vaststellen forumverslag(en)
9a. Forumverslag 05-10-2015
9b. Forumverslag 12-10-2015
10. Sluiting